Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho EJA s.r.o., ktoré sú zverejnené na https://www.eja.sk/content/1-reklamacie

2.  Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho EJA s.r.o., M. Hattalu  2050/22, 02601 Dolný Kubín.