Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho EJA s.r.o., článok IX, ktoré sú zverejnené na https://www.eja.sk/content/3-Obchodne-podmienky.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu EJA s.r.o., M. Hattalu  2050/22, 02601 Dolný Kubín, eja@eja.sk.