Kontakty
Email: eshop@stylovesperky.sk

Fakturačné údaje
Refugium s.r.o.
Hlinícka 1151/17
90701 Myjava
IČO: 50376187
DIČ: 2120305803
Neplatca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro,
vložka číslo: 38987/R.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
Kontaktný formulár